Geestelijke begeleiding Karin van Beek

De weg van het innerlijk gebed is de weg van de ziel, die leidt naar God. Deze weg is eeuwenoud.
Teresa van Avila beschrijft de weg in haar ‘Innerlijke Burcht' als een reis door de verschillende verblijven van die burcht. Elk verblijf staat voor een etappe van de Weg, waarbij zuivering en genezing plaats vinden. De mens wordt omgevormd in de richting van het verlangen naar de Heilige, zodat hij of zij steeds meer Brug tussen hemel en aarde kan zijn.
We kunnen deze weg gaan met behulp van meditatie, gebed en studie.
Het kan een waardevolle ondersteuning bieden wanneer iemand, die zelf deze weg ook gaat af en toe meeloopt en luistert naar de stem van het hart.
Individuele gesprekken geestelijke begeleiding zijn bedoeld voor deelnemers aan de cursussen van Pètach en voor diegenen die de weg van het innerlijk gebed wensen te gaan.

Zie verder onder 'Praktische informatie'